caiques

                       De Kweek:


Caïques zijn geen vliegers die lange afstanden afleggen en eigenlijk geen grote volières nodig hebben. Ze bewonen de hoogste toppen van de bomen.  Bij de meeste kwekers zijn ze gehuisvest in grote kweekkooien.  Ik kweek met deze vogels alleen in vluchtjes in binnen-en buitenvolieres.

De binnenvolieres hebben een afmeting van 1.40m Diep, 0.90M breed en 2.40m hoog. De buitenvolieres hebben een nachthok van 1.25m x 1.00m x 2.40m met een vlucht van 3.00m lang x 0.90m breed.  Alle tussenwanden zijn dicht, zodat de vogels elkaar wel kunnen horen maar niet zien.

De binnen en buitenvolières zijn onverwarmd, wel hebben ze steeds de beschikking over een broedblok waarin ze ‘s nachts slapen.  Houtkrullen en vermolmd hout is hun nestmateriaal.
Men kan heel goed zien als het eerste ei op komst is aan de opwelling van de buik.  De  aanvang is normaal eind mei, begin juni. 

Al mijn koppels begonnen pas tot broedresultaat over te gaan op een leeftijd van 4-5 jaar.  Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. Zo heb ik al een koppeltje zwartkopcaiques van net 3 jaar oud die jongen hebben grootgebracht zonder problemen.
De legsels bestaan uit 3 tot 5 eieren welke om de 2 dagen gelegd worden.  Vanaf het derde ei wordt gebroed gedurende ongeveer 26 dagen.   Als ze meerdere jongen hebben zullen de kleinste het meestal niet overleven.

In de praktijk heb ik over het algemeen 2-3 jongen per paar. Ook hier zijn er weer uitzonderingen en zijn er koppels bij die 4 en zelfs 5 jongen grootbrengen.                De ringmaat is 7mm.  (Zelf gebruik ik 7.5mm)
Het ringen gebeurd rond de 10-12 dagen, afhankelijk van hoe de jongen gevoerd worden en groeien. Bij mijn ervaring worden er elk jaar meer mannen dan poppen geboren.

Als men voor de eerste keer kweekt met een jong koppel gaat het meestal verkeerd, de eieren worden kapot gemaakt, jongen worden doodgebeten of niet gevoerd enz.....            Hebben ze eenmaal jongen grootgebracht gebeurt dit meestal ieder jaar, wat niet wil zeggen dat het ook ieder jaar goed verloopt. Soms brengen ze jaren na elkaar hun jongen op stok waarna het ook weer enkele keren verkeerd kan aflopen of slaan ze een jaartje over.  

Voor de kweek is  de voeding ook zeer belangrijk, maar met de juiste verzorging en het nodige geduld zijn het zeer interessante vogels en zullen de kweekresultaten dan ook wel volgen........